Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen

zondag 23 september 2012

De joodse oorsprong van het christendom

Ir. B.K. Heller

Het christendom is in oorsprong een joodse ‘sekte’, zoals er in de loop der eeuwen zo vele zijn geweest. In zijn lezing zal de spreker ingaan op de omstandigheden binnen maar ook buiten het jodendom, die gemaakt hebben dat deze joodse sekte zich kon ontwikkelen tot een wereldgodsdienst buiten en in vele gevallen gericht tegen het jodendom.

Ir. B.K. (Benyamin) Heller is gedurende de Duitse bezetting ondergedoken geweest in streng gereformeerde kringen. Als gevolg daarvan kwam hij uit de oorlog als overtuigd christen. Met een aantal lotgenoten verenigd in de joods-christelijke jeugdvereniging Haderech heeft hij een aantal jaren onderzocht of jodendom en christendom te combineren zouden zijn. Dit is uiteraard niet gelukt, maar zijn belangstelling voor dit onderwerp is gebleven.