Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen

zondag 15 december 2013

Vrijheid en de kunst van het schrijven

Drs. Robbert Baruch

Onlangs verscheen het boek Wij begrijpen elkaar uitstekend, van Pieter van Os. Van Os beschrijft hierin hoe politiek en journalistiek tot elkaar veroordeeld zijn en elkaar veroordelen. Onderdeel van de journalistiek is het brengen van nieuws en het controleren van de macht; onderdeel van het politieke functioneren is het rekenschap afleggen en contact zoeken met de burger. Politiek en journalistiek zijn tot elkaar veroordeeld. Zowel binnen de politieke als de journalistieke onderlinge omgangsvormen houden impliciete afspraken de respectievelijke communes in stand. Maar of dit altijd tot een optimaal resultaat leidt, valt te betwijfelen. Zowel aan journalistieke als aan politieke zijde is soms enige verkramptheid voelbaar. Hoewel het lijkt alsof dit een modern probleem is – het internet heeft immers zowel de alleenheerschappij van de journalist over het brengen van nieuws opgeheven, als de mogelijkheid van burgers en politici om zelfstandig aan het publieke debat deel te nemen), wordt dit al in de klassieke literatuur beschreven. Leo Strauss wijdde er een belangrijk hoofdstuk aan in zijn Persecution and the Art of Writing (1952): in tijden van onderdrukking zoekt men naar meer subtiele methoden om zijn boodschap te verkondigen. Maar ook in tijden van grote vrijheid is het niet makkelijk een boodschap naar buiten te brengen.
Over de toepassing van de ideeën van Strauss in deze tijd zal Robbert Baruch uit eigen ervaring vertellen en daarbij vooral ingaan op de gespannen verhoudingen tussen macht, taal en politiek.

Robbert Baruch (Amsterdam, 1967) is werkzaam als manager Public Affairs bij Buma/Stemra. Hij rondde zijn studie politicologie af met een scriptie over Vondels Palamedes en de zeventiende-eeuwse Politieke Filosofie. Baruch is lid van het dagelijks bestuur van Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en was voorzitter van de Vereniging voor Beoefenaars van Toegepaste Politicologie. Op 3 september 2013 stelde hij zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de PvdA bij de Europese verkiezingen van 22 mei 2014. Op de eerste dag Chanoeka zal bekend worden of hij deze verkiezingen gewonnen heeft.