Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen

zondag 15 juni 2014

Nederlandse rabbijnen als poskiem (decisoren)

Dr. Daniel Frances

In Nederland was de opleiding van Joodse geestelijken uitstekend geregeld, zoals blijkt uit de publicatie Rules and Regulations of Dutch Jewish Communities and Associations, 1726-1943 (Leiden: Brill, 1999). Het onderwijs omvatte een volledig curriculum vanaf het laagste niveau voor beginnende studenten tot het hoogste, het Moré-examen, dat vereist was om als opperrabbijn te mogen fungeren. In januari 2014 zijn de examenpapieren gevonden van 11 studenten die de titel van Moré verkregen aan het Portugees Israëlitisch Seminarium en 28 studenten van het Nederlands Israëlitisch Seminarium. Samen bevatten die collecties meer dan 100 responsa. Zij omvat eveneens notulen van de examens van studenten die bij het PIS afstudeerden en een opmerkelijke inzending uit september 1943. De collecties zijn verspreid over het Joods Historisch Museum, de Bibliotheca Rosenthaliana en het Nationaal Archief in Den Haag. Dr. Frances zal hoogtepunten uit deze onlangs ontdekte collecties bespreken.

Dr. Daniel Frances werd geboren in Den Haag in 1947. Hij is de kleinzoon van Eliaou Frances, dajan van de PIG van 1928 tot 1942, en Herman Heertjes, eigenaar van een winkel in Perzische tapijten in Amsterdam. Hij bezocht de Joodse school in Caracas, Venezuela (1952-1962), Ner Israel Yeshiva in Toronto, Canada (1963-1965), en de University of Toronto (1967-1974), waar hij promoveerde in de industriële bouwkunde. Hij werkte aan de University of Manitoba (1974-1977) en Ontario Hydro (1977-2000). Sinds 2000 is hij senior lector aan het Department of Industrial and Mechanical Engineering van de University of Toronto. Daniel Frances is orthodox Joods en bestudeert dagelijks de Talmoed. Hij is sinds 1970 gehuwd met Bruria; samen hebben zij drie kinderen en zeven kleinkinderen.