Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
Plaats ‘Lev’ bij Beth Shalom, Kastelenstraat 80, Amsterdam
Tijd 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)

zondag 28 september 2014

Islam en jodendom: intieme vreemden?

Prof. Dr. Marcel Poorthuis

Download de tekst van de lezing.

De verhouding tussen islam en jodendom is complex. Onlangs werd de stelling verdedigd in de NRC dat islam inherent antisemitisch is en altijd is geweest. De befaamde joodse geleerde Ignaz Goldziher, rond 1900 een van de grondleggers van de islamwetenschap had daarentegen als ex libiris een moslim biddend op zijn gebedsmat. Is er helderheid te krijgen over de verhouding tussen islam en jodendom? Aan de hand van enkele historische thema’s zoals de Isra’illiyat, (de joodse verhalen in de islam), de werkelijke of vermeende stagnatie van de islamitische cultuur en het al of niet voorkomen van antisemitisme in de geschiedenis en actualiteit van de islam zal Marcel Poorthuis een beeld schetsen van de verhouding tussen beide religies. Ook zal hij toelichten hoe twee bekende islamologen van joodse huize, Bernard Lewis (‘What went wrong with Islam?’) en Marc Cohen, tot een radicaal verschillende beoordeling van de islam kunnen komen.

Prof. Dr. Marcel Poorthuis is hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Tilburg School of Theology (Universiteit van Tilburg). Hij promoveerde op de Talmoedcommentaren van de joodse denker Emmanuel Levinas. Hij is redacteur van de internationale serie Jewish and Christian Perspectives (Brill, Leiden). Hij publiceerde samen met Theo Salemink: Een donkere spiegel. Nederlandse katholieken over joden 1865-2005 (Valkhof Pers, Nijmegen 2006), Van harem tot fitna. Beeldvorming van de islam in Nederland (Valkhof Pers, Nijmegen 2012). Hij is voorzitter van de stichting Pardes (v.h. Folkertsma stichting voor Talmudica), gevestigd aan de Zuidas (www.stichtingpardes.nl).