Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen

zondag 8 februari 2015

Een Nederlands cartoonrelletje. Israël, Shoah en het naoorlogs antisemitisme

Dr. Remco Ensel

In 1980 werden twee leden van het Palestina Komitee voor de rechter gedaagd en veroordeeld vanwege de distributie van een aantal cartoons waarop Israël werd vereenzelvigd met Nazi-Duitsland. Was hier sprake van antisemitische haatspraak of van gerechtvaardigde kritiek op Israël? Remco Ensel zal naar aanleiding van de rechtszaak spreken over de naoorlogse geschiedenis van het antisemitisme. De klemtoon zal liggen op de manieren van spreken waarin, net als bij de cartoons, Israël en de Holocaust op elkaar worden betrokken. Ook in het ‘Nieuw Antisemitisme’ van na 2000 – de demonstraties, de incidenten op school en op straat – bestaat het repertoire uit dergelijke verwijzingen naar de Holocaust. Waar komt dit fenomeen vandaan en hoe valt het te verklaren? En niet te vergeten: zouden de cartoons vandaag de dag ook tot een veroordeling leiden?

Remco Ensel is universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en auteur van Haatspraak. Antisemitisme – een 21e-eeuwse geschiedenis (Amsterdam University Press, 2014), dat hij schreef in dienst van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Hij is universitair docent cultuurgeschiedenis van de Nieuwste Tijd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij studeerde antropologie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam alwaar hij promoveerde in de sociale wetenschappen op de dissertatie Saints and servants in Southern Morocco (Leiden: E.J. Brill, 1999). Sinds 2003 maakt hij deel uit van de staf van geschiedenis van de RUN.