Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen

zondag 10 mei 2015

Van de marge naar het centrum – en weer terug. De geschiedenis van Joden in naoorlogs Nederland

Dr. Bart Wallet

Tegen veler verwachting in is na 1945 een Joodse gemeenschap in Nederland blijven bestaan. Die is in de loop van de decennia echter wel ingrijpend veranderd. Naast interne Joodse ontwikkelingen speelde daarbij een belangrijke rol de ruimte die de Nederlandse samenleving aan Joden gaf. In deze lezing zullen de belangrijkste verschuivingen in kaart worden gebracht en geanalyseerd vanuit de brede internationale Joodse ontwikkelingen en de specifieke Nederlandse context. Daarbij is aandacht voor het verschuivend zelfbeeld van Nederlandse Joden, hun maatschappelijke rol en de invloed vanuit de Verenigde Staten en Israël.

Bart Wallet is historicus bij de afdeling geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 2012 aan de Universiteit van Amsterdam op Links in a chain, early modern Yiddish historiography from the northern Netherlands, 1743-1812. Hij publiceerde diverse boeken op het terrein van de Nederlands-Joodse geschiedenis en was in de ‘Hilary Term’ 2015 visiting Dorset fellow aan het Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies.