Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen

zondag 8 november 2015

Samuel de Casseres: een ten onrechte miskende Portugese Jood in 17e-eeuws Amsterdam

Dr. Theodor Dunkelgrün

In deze lezing zal de spreker ingaan op leven en werk van een van de meest fascinerende – en ten onrechte miskende – Portugese Joden in Amsterdam in het midden van de zeventiende eeuw, Samuel de Casseres (1628-1660). Hij heeft zich op de meest diverse terreinen verdienstelijk gemaakt, te weten als sofeer, illustrator, dichter, vertaler, Schriftgeleerde, redacteur, proeflezer (van de vermaarde Athias-Bijbel), leerling en lijkredenaar van Chacham Saul Levi Mortera (gestorven 1660). Daarnaast was hij tweemaal zwager van Spinoza: hij was getrouwd met Miriam, de zuster van Spinoza, en na haar overlijden met zijn halfzuster, Rebecca.

Dr. Theodor Dunkelgrün (Delft, 1976) groeide op in Wassenaar, bezocht het Christelijk Gymnasium Sorghvliet te Den Haag en studeerde in Leiden geschiedenis en wijsbegeerte. Na vele jaren onderzoek aan universiteiten en in archieven in Europa en Noord-Amerika promoveerde hij in 2012 aan de University of Chicago op een proefschrift over de wordingsgeschiedenis van de Antwerpse Polyglotbijbel (1568-1573). Sedertdien heeft hij een vijfjarige postdoctorale onderzoeksbeurs van de European Research Council aan de Universiteit van Cambridge (UK). Zijn onderzoek richt zich met name op het snijvlak van de geschiedenis van het Hebreeuwse boek, de Bijbelwetenschap en de joods-christelijke betrekkingen in de periode 1450-1900. Zijn laatste publicatie is getiteld: “Never printed like this before” : Johannes Leusden, Joseph Athias, and the Hebrew Bible (1659-1667) (Amsterdam 2014).