Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen

zondag 14 februari 2016

De Vereniging Sch. An-Ski

Dr. Ariane Zwiers

De Jiddische cultuurvereniging Sch. An-Ski werd in 1921 opgericht door een groep jonge immigranten uit Oost-Europa. Het doel van de vereniging was het bevorderen van de Jiddische cultuur via allerlei activiteiten en het bieden van een warm, cultureel thuis aan immigranten. Er werden lezingen gegeven en er werden literaire avonden gehouden. Regelmatig werden er ook theatervoorstellingen georganiseerd die druk bezocht werden door Oost-Joden en Nederlanders, Joods en niet-Joods. Er werd een bibliotheek opgericht en later kwam er zelfs een klein schooltje voor kinderen van immigranten. De vereniging An-Ski was seculier en links. De leden waren politiek actief en organiseerden protestacties tegen het opkomend fascisme. Tijdens de oorlog waren relatief veel leden betrokken bij het Joodse verzet. Kort na de oorlog werd de vereniging heropgericht door een klein groepje overlevenden.

In haar lezing zal Ariane Zwiers aandacht besteden aan zowel de vooroorlogse als de naoorlogse periode. Zij maakt daarbij ook gebruik van het bijzondere dagboek van de fotograaf Boris Kowadlo, die een actief lid was van de vereniging. Dit dagboek is door haar vertaald uit het Jiddisch.

Dr. Ariane Zwiers studeerde Semitische talen aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op een taalkundig proefschrift over het Jiddisch in Nederland. Sinds 2008 werkt ze in het Kenniscentrum van het Joods Historisch Museum, waar ze zich onder meer bezighoudt met Jiddische en Hebreeuwse documenten. Ze is tevens vertaalster en docente Jiddisch en actief in het bestuur van de Stichting Jiddisch.