Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen

zondag 19 juni 2016

Samuel Pallache en zijn familie: Joods leven in de Republiek

Prof. dr. Gerard Wiegers

cover boek Pallache In zijn lezing zal de spreker ingaan op zijn onderzoek naar Samuel Pallache (overleden 1616) en zijn naaste familie en de relatie van de familie tot het joodse en protestants-christelijke leven in de Republiek. In het bijzonder staat daarbij de relatie tussen Samuel, zijn broer Joseph, en Josephs zoon Isaac centraal. De laatste leek zich tot het protestantse christendom te hebben bekeerd, maar de bronnen tonen aan dat hij waarschijnlijk geleidelijk tot het jodendom terugkeerde tijdens zijn verblijf in de stad Leiden, waar hij een tijdlang in het geheim het jodendom praktiseerde. In zijn lezing wil de spreker de gegevens plaatsen in hun tijd, waarbij hij ook ingaat op de Marokkaans-Spaanse achtergronden van de familie.

Gerard Wiegers studeerde fagot aan het Conservatorium te Groningen en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, en theologie en religiewetenschappen aan de universiteiten van Groningen en Leiden. In 1986 studeerde hij cum laude af in de religiewetenschappen aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1991 eveneens cum laude promoveerde. Van 1992 tot 1997 was hij KNAW-onderzoeker aan de Universiteit Leiden, en van 1997 tot 2004 docent en hoofddocent aan dezelfde universiteit. Tussen 2004 en 2009 was hij hoogleraar religiewetenschappen, in het bijzonder Islamitische studiën, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2009 is hij hoogleraar religiewetenschappen, in het bijzonder de vergelijkende religiewetenschap, aan de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich bezig met de dynamiek tussen Jodendom, Christendom en Islam in de geschiedenis van Eurazië en Europa; Islamitische ethiek; geschiedenis van de Islam op het Iberisch schiereiland, in Noord-Afrika en Europa; rituele studies, en theorie en methode in de religiewetenschappen. Zie verder www.uva.nl.

Na afloop van de voordracht zal de jaarvergadering van het Genootschap worden gehouden.