Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
Plaats ‘Lev’ bij Beth Shalom, Kastelenstraat 80, Amsterdam
Tijd 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)

zondag 5 februari 2017

Eerste jaarlijkse Jaap Sajetlezing

Dr. David Kromhout

Op 1 augustus 2015 overleed ir. Jaap Sajet. Joods, wetenschapper en in leven voorzitter van de Stichting Morasha voor de geschiedenis der Nederlandse Joden. David Kromhout geeft de eerste van een voortaan jaarlijks terugkerende lezing: de Jaap Sajetlezing. Het ligt in de bedoeling om ieder jaar een spreker uit te nodigen om een lezing te houden over een onderwerp dat betrekking heeft op de geschiedenis van de Joden in Nederland.

Deze eerste Jaap Sajetlezing, door David Kromhout, gaat over zijn editie van Hugo de Groots Remonstrantie nopende de ordre dye in de landen van Hollandt en Westfriesland dyent gestelt op de Joden uit 1616.

Dr. David Kromhout (1976) studeerde Hebreeuws aan de Universiteit van Amsterdam, heeft een promotieonderzoek uitgevoerd binnen het NWO-project dat resulteerde in het proefschrift Clashes of Discourses: Humanists and Calvinists in Seventeenth-Century Academic Leiden. Momenteel doet hij in opdracht van de stichting Morasha onderzoek bij de UvA (Bijzondere Collecties) naar de Remonstrantie van Hugo de Groot. Zijn wetenschappelijke belangstelling gaat uit naar manifestaties van culturele en intellectuele interactie in de Gouden Eeuw.

Jaap Sajetlezing