Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen

zondag 21 januari 2018

Al-Yahud al-Arab: Arabischtalige Joodse journalistiek in het Midden-Oosten

Drs. Lucia Admiraal

Wat betekende het om Arabisch en Joods te zijn in het Midden-Oosten in de roerige jaren 30 en 40 van de twintigste eeuw? In deze periode verschenen in Egypte, Libanon, Irak en Palestina verschillende Arabischtalige Joodse kranten. Veel auteurs noemden zichzelf Arabische Joden, of Joden uit het Oosten. Hun artikelen, verhalen en gedichten laten zien dat Joden in het Midden-Oosten onderdeel waren van de Arabische cultuur. Maar de kranten hadden ook activistische doelen: van het bevorderen van de integratie van Joden in de Arabische wereld, het verspreiden van zionistische ideeën en nieuws uit Palestina, tot kritiek op de landelijke Arabische pers.

In deze lezing kijken we naar de rol van Arabischtalige Joodse journalistiek in discussies over Joodse identiteit, integratie en loyaliteit. Hoe schreven intellectuelen over antisemitisme en nazisme in Europa? Hoe verhield zionisme zich tot hun identiteit en positie in de Arabische wereld?

Lucia Admiraal studeerde geschiedenis, Arabisch en Midden-Oosten studies aan de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo. Sinds september 2016 werkt zij aan haar promotie, die aan de Universiteit van Amsterdam zal plaatsvinden. In haar proefschrift maakt zij een vergelijkende studie van verschillende Arabischtalige Joodse kranten, die in de jaren dertig en veertig verschenen in Egypte, Libanon en Irak en behandelt zij de intellectuele debatten die daarin verschenen over het opkomend nazisme en antisemitisme in Europa. Lucia Admiraal is daarnaast redacteur van ZemZem, een tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam.