Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen
NB Niet-leden gelieven zich bij Crescas aan te melden!

zondag 22 april 2018

De laatste hoeder van de Nederlandse tradities? Opperrabbijn Aron Schuster en de religieuze wederopbouw na 1945

Dr. Bart Wallet

Niet alleen door de synagoge aan de Obrechtstraat, die zijn naam draagt, ook in gesprekken duikt de herinnering aan opperrabbijn Aron Schuster nog regelmatig op. Als opperrabbijn van 1954 tot 1969 drukte hij een groot stempel op Joods Amsterdam en breder: Joods Nederland. Zijn halachische (Joods-juridische) besluiten zijn deels nog altijd richtgevend voor de Asjkenazische gemeenten.

In deze lezing zal op grond van zijn recent aan het Institute for Research of Dutch Jewry (aan de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem) overgedragen archief, een nieuw beeld geschetst worden van deze opperrabbijn en de uitdagingen waarmee hij in de wederopbouwfase na 1945 werd geconfronteerd. De stichting van de staat Israël, de opkomst van de Liberaal Joodse Gemeente, de trend om aan jesjiewot te gaan studeren, de export van kosjer voedsel – het waren allemaal thema’s waarmee Schuster als geestelijk leider werd geconfronteerd. Soms nam hij daarbij verrassende posities in, waarbij hij continuïteit van het Amsterdams-Joodse verleden en vernieuwing steeds probeerde te combineren.

Bart Wallet behoeft nauwelijks introductie. Hij studeerde geschiedenis en Hebreeuws in Amsterdam en is momenteel verbonden aan de Vrije Universiteit. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, waaronder De Canon van 700 jaar Joods Nederland, die hij samen met Tirtsah Levie-Bernfeld samenstelde. Bart Wallet geldt als een van de experts op het gebied van de Nederlands-Joodse geschiedenis en hij is een veelgevraagd spreker, die al een aantal boeiende lezingen voor ons verzorgd heeft.