Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen
NB Niet-leden gelieven zich bij Crescas aan te melden!

zondag 16 december 2018

Jeugdverhalen over Jodenbekering en Joden in christelijke jeugdboeken.

Dr. Ewoud Sanders

In zijn proefschrift Levi’s eerste kerstfeest: jeugdverhalen over Jodenbekering, onderzocht Ewoud Sanders hoe stereotypen over Joden voorkomen in jeugdboeken over de bekering van Joden tot het christendom. Deze verhalen zijn geen marginaal verschijnsel: sommige verhalen zijn in de twintigste eeuw verspreid in enorme oplages en sommige boekjes en verhalen worden nog steeds herdrukt. In zijn lezing zal dr. Sanders veel schokkende voorbeelden van de stereotypering van Joden behandelen.

Ewoud Sanders is historicus en journalist. Hij is vaste medewerker van NRC Handelsblad en het tijdschrift E-Data en heeft ruim dertig boeken op zijn naam staan over uiteenlopende onderwerpen.