Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen
NB Niet-leden gelieven zich bij Crescas aan te melden!

zondag 20 januari 2019

De achtste symfonie van Gustav Mahler

Jules van Hessen

De dirigent Jules van Hessen geeft een lezing over de achtste symfonie van Gustav Mahler. Hij zal diverse aspecten van dit werk behandelen: de ontstaansgeschiedenis van de symfonie, de gebruikte teksten en de al dan niet Joodse elementen van in het stuk. Daarnaast gaat hij ook aandacht besteden aan de praktische aspecten, die een rol spelen bij het uitvoeren van een dergelijk muziekstuk, waarbij honderden musici samen moeten musiceren.

Jules van Hessen is de vaste dirigent van het Nederlands Theaterorkest en het Philips Symfonieorkest en daarnaast actief als gastdirigent bij een groot aantal symfonieorkesten. Ook internationaal is hij een veelgevraagd dirigent. Hij is ook een voorvechter en kenner van Joodse muziek en erevoorzitter / artistiek directeur van het Internationaal Joods Muziekfestival.