Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
Plaats ‘Lev’ bij Beth Shalom, Kastelenstraat 80, Amsterdam
Tijd 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)

zondag 10 november 2019

Joods verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

dr. Ben Braber

Download de tekst van de lezing.

Het nog steeds bestaande idee dat de Joden in Nederland zich als makke schapen hebben laten afvoeren is geenszins gebaseerd op de werkelijkheid. Joden in Nederland hebben vanaf het begin van de bezetting een actieve rol gespeeld in allerlei vormen van verzet en de heer Braber zal dit toelichten met verschillende voorbeelden.

foto vandr. Ben Braber

Ben Braber studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Voor zijn doctoraalscriptie getiteld Passage naar vrijheid: de groep-Van Dien: Duitse joden in Nederlandse illegaliteit over de rol van Duitse Joden in de illegaliteit kreeg Braber in 1987 de Hartog Beemprijs en de Inden-Reissprijs. Hij promoveerde in 1993 aan de University of Glasgow (PhD) met de thesis Integration of Jewish Immigrants in Glasgow, 1880-1939. Momenteel is hij verbonden als Honorary Research Fellow aan de School of Humanities, University of Glasgow als expert op het gebied van integratie van immigranten in moderne West-Europese samenlevingen en het gebied van Joods verzet.

Aansluitend zal de ALV plaatsvinden