Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen
NB Niet-leden gelieven zich bij Crescas aan te melden!

zondag 15 december 2019

Conversos – De eerste Joodse gemeenschap in Amsterdam

Julia van der Krieke

Rond 1600 vestigden zich steeds meer Sefardische Joden in Amsterdam, nadat zij verdreven waren uit Spanje en Portugal. Voor hun verdrijving uit die landen hadden velen van hen zich onder dwang bekeerd tot het christendom en hun kennis van het Jodendom was gering. In Amsterdam kregen zij de mogelijkheid om opnieuw een Joods leven te leiden en een nieuwe gemeenschap op te bouwen, maar dat ging niet vanzelf. Julia van der Krieke zal aandacht besteden aan hun inspanningen om weer kennis te vergaren over het Jodendom in het Amsterdam van de zeventiende eeuw.

foto vanJulia van der Krieke

Julia van der Krieke studeerde Archeologie en Erfgoed aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de Joodse geschiedenis. Zij zal promoveren aan het T.M.C. Asser instituut in Den Haag op het onderwerp: de rechtspositie van het vroegmoderne burgerschap van de eerste Joodse gemeenschap in Amsterdam.