Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
Plaats ‘Lev’ bij Beth Shalom, Kastelenstraat 80, Amsterdam
Tijd 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)

NB Niet-leden gelieven zich bij Crescas aan te melden!

zondag 16 februari 2020

Joods onderwijs van 1860-1940

Henny van het Hoofd

Drs. Henny van het Hoofd zal een lezing geven over de ontwikkelingen in het Joods onderwijs in de periode 1860 – 1940, het onderwerp waarop zij later dit jaar hoopt te promoveren aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens zal ze extra aandacht besteden aan de positie van de Joodse godsdienstonderwijzer en de relatie tussen de Nederlandse onderwijswetgeving en het Joodse onderwijs.

foto vanHenny van het Hoofd

Henny van het Hoofd studeerde Semitische talen en geschiedenis in Leiden en specialiseerde zich aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem in het ontwikkelen van leerplannen voor het Joodse onderwijs in de diaspora. Het door haar ontwikkelde leerplan JELED werd bekroond met de Max M. Fisher Prize for Jewish Education in the Diaspora. Momenteel is zij werkzaam als hoofd afdeling onderwijs van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Jaap Sajetlezing