Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
Plaats Crescas, Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam
Tijd 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)
NB Niet-leden gelieven zich bij Crescas aan te melden!

zondag 17 januari 2021

Joodse vluchtelingen in de Vroeg Moderne tijd

Hans Wallage

'Vluchtelingen' zijn van alle tijden, maar worden in Europa voor het eerst als zodanig omschreven sinds de vroeg Moderne tijd (1450-1750). Het Vici-project van professor Geert Janssen (UvA) onderzoekt waarom, wanneer en hoe migranten zichzelf als 'vluchteling' gingen benoemen en welke gevolgen dit had voor hun legale status in verschillende steden tussen 1580 en 1680. Hans Wallage onderzoekt specifiek in hoeverre Joodse vluchtelingen hun woorden en argumenten uitkozen. Hiermee veronderstelt Wallage dat Joodse vluchtelingen hun positie actief gebruikten om zo een betere sociale positie in de maatschappij te verkrijgen. Tijdens deze lezing licht hij toe hoe hij tot deze veronderstelling is gekomen.

foto vanHans Wallage

Hans Wallage (1993) is een jonge historicus gespecialiseerd in Joodse migratie geschiedenis. Sinds februari is Hans als PhD kandidaat verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt binnen het Vici onderzoek: 'The Invention of the Refugee in Early Modern Europe.' Zijn dissertatie zal zich richten op hoe Joodse migranten het concept ''vluchtelingschap'' hebben ontwikkeld en hebben gebruikt in verschillende steden tijdens de vroeg moderne periode (1450-1750). Hans heeft een bachelor en master geschiedenis afgerond aan de Universiteit van Leiden (2012-2017). Hij heeft zich vooral gericht op Joodse geschiedenis, transnationalisme binnen Joodse samenlevingen en Joodse migratiepatronen vanaf de vroegmoderne periode tot nu. Hans heeft ook een half jaar aan de Hebrew Universiteit van Jeruzalem gestudeerd, heeft hij stage gelopen bij de Nederlandse migratie dienst en heeft hij als student assistent gewerkt aan de Universiteit van Manchester. Sinds februari 2019 is Hans als PhD kandidaat verbonden aan de Universiteit van Amsterdam