Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
Plaats Crescas, Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam
Tijd 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)
NB Niet-leden gelieven zich bij Crescas aan te melden!

zondag 11 april 2021

De Joden van Damascus, hun synagoge in Jubayr en de grot van Elia

Mat Immerzeel

In de lente van 2014 is de synagoge van Jubayr, tegenwoordig een wijk van Damascus, tijdens gevechtshandelingen in vlammen opgegaan. De lezing zal met name ingaan op de lange historie van dit gebouw, die tot in de Middeleeuwen maar mogelijk nog eerder teruggaat, en de plaatselijke Joodse gemeenschap. Ook komt de relatie van de synagoge met de profeet Elia aan bod, alsook de traditie van de grot bij Damascus waarin deze zijn toevlucht zou hebben gezocht. Ten slotte zal de plaats van de synagoge in het religieuze landschap van het Midden-Oosten worden toegelicht.

foto vanMat Immerzeel

Mat Immerzeel was tot aan zijn pensionering universitair docent bij de opleiding International Studies van de Universiteit Leiden. Als archeoloog en kunsthistoricus was en is hij betrokken bij de bestudering van de christelijke kunst van het Midden-Oosten, met name in Egypte, Libanon en Syrië. Hij is directeur van het Paul van Moorsel Centre for Christian Art and Culture in the Middle East aan de Vrije Universiteit en hoofdredacteur van het tijdschrift Eastern Christian Art.