Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
Plaats ‘Lev’ bij Beth Shalom, Kastelenstraat 80, Amsterdam
Tijd 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)

NB Niet-leden gelieven zich bij Crescas aan te melden!

zondag 11 december 2022

Tatoeages en Tenach

Marjo Korpel

Tatoeages lijken de nieuwe sieraden van nu te worden. Toch roepen ze ook verzet op. Zo kunnen bedrijven bezwaar maken tegen medewerkers met tatoeages. Ook de Bijbel is negatief ten aanzien van tatoeages, en lijkt zelfs verboden tegen tatoeages te bevatting (Leviticus).

In deze lezing bekijken we de teksten uit de Hebreeuwse Bijbel die verband houden met tatoeages en onderzoeken we de vraag waar de verboden mee te maken hebben. Omdat verboden in de Hebreeuwse Bijbel vaak ook verband houden met afwijzing van gebruiken bij omringende volkeren, wordt ook het gebruik van tatoeages buiten het oude Israël bekeken. Wat waren tatoeages in die tijd, waarvoor werden ze gebruikt?

De laatste vraag zal vervolgens zijn: hoe zit het met die verboden in het boek Leviticus? Gelden die nog steeds of gaat het toch om een ander soort tatoeages?

foto vanMarjo Korpel

Dr Marjo Korpel (1958) is Universitair Hoofddocent voor Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen. Zij studeerde Theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen (Oudestraat) en specialiseerde zich in de uitleg van Hebreeuwse en Ugaritische teksten en de religie en cultuur van de oudoosterse wereld en promoveerde in 1990 op een lijvig onderzoek naar de gevarieerde beeldspraak voor God en goden in de Hebreeuwse Bijbel en in de religieuze teksten uit Ugarit (A Rift in the Cloud: Ugaritic and Hebrew Descriptions of the Divine, Münster 1990). Samen met J.C. de Moor publiceerde zij over de structuur van Jesaja 40-55, en in 2000 startte zij het pericopen-onderzoek: Onderzoek naar de tekst-indeling in oude bijbelmanuscripten (o.a. Hebreeuws, Grieks, Syrisch, Latijn) dat aantoont dat door de eeuwen heen niet alleen de bijbelteksten zorgvuldig zijn overgeleverd, maar ook de daarbij horende spaties die de tekst indelen in kleinere eenheden (plublicaties o.a., samen met J.M. Oesch, Delimitation Criticism: A New Tool in Biblical Studies, Assen 2000; The Structure of the Book of Ruth, Assen 2001). Een tweede onderzoekslijn betreft de vergelijking van Hebreeuwse en oudoosterse teksten (publicaties o.a. samen met J.C. de Moor, The Silent God, Leiden 2011, ook als De Zwijgende God, Vught 2011; Adam, Eve, and he Devil and the Devil: A New Beginning, Sheffield 2014, rev. 2015, ook als Adam, Eva en de Duivel: Kanaänitische Mythen en de Bijbel, Vught 2016.) Op dit moment werkt zij aan een commentaar op het boek Ruth voor de serie Historical Commentary on the Old Testament.