Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
Tijd 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)
NB Niet-leden gelieven zich bij Crescas aan te melden!

zondag 15 januari 2023

Demografische veranderingen in Israël

Salomon Bouman

In zijn lezing legt Salomon Bouman de nadruk op de grote veranderingen in Israël in de jaren voor en na de oorlog van 1967. Hij belicht het belang van die oorlog voor de diaspora en met name voor de immigratie na juni 1967, zowel vanuit het westen als vanuit de communistische wereld.

Ook de hedendaagse ontwikkelingen komen aan bod. Daaraan koppelt hij de economische ontwikkelingen in het kader van de Abraham-akkoorden en de integratie van Israël in delen van het Midden-Oosten.

Tegen die achtergrond roert Bouman ook de Palestijnse zaak aan – een existentiële Israëlische kwestie die van invloed is op de Israëlische politiek.

Bouman ontmoette Ben Gurion, Golda Meir, Shamir, Rabin, Bar Lev en andere belangrijke figuren uit de Israëlische politiek en verduidelijkt aan de hand van die ontmoetingen enkele van de hierboven genoemde ideeën.

Het spreekt vanzelf dat hij ook ingaat op Israëls internationale situatie en de positie van de grote Arabische minderheid in Israël.

foto vanSalomon Bouman

Salomon Bouman (1937) was gedurende 37 jaar correspondent voor NRC-Handelsblad, De Standaard en de Nederlandse radio in Israël. Alvorens zich in 1965 in Israël te vestigen was hij parlementair verslaggever van Het Parool. Bouman studeerde internationale betrekkingen aan Science Po in Parijs en aan de Johns Hopkins University, SAIS, School for Advanced International Studies in Bologna. Voor NRC-Handelsblad berichtte hij ook uit Washington, Cairo, Amman, Cameroen, Duitsland en de meeste Oost-Europese landen. Hij woont nu in Bilthoven. Bouman heeft een zoon en dochter in Israël en vier Israëlische kleinkinderen. De afgelopen drie jaar heeft Salomon Bouman twee boek gepubliceerd: Israel tussen hoop en vrees, van socialistische pioniersgeest naar kapitalisme, Uitgegeven door AUP, Amsterdam University Press. En een roman Ontmoeting en misverstand, heilig is de drager van onheil, uitgegeven door Amphora, Amsterdam.