Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
Plaats ‘Lev’ bij Beth Shalom, Kastelenstraat 80, Amsterdam
Tijd 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)

NB Niet-leden gelieven zich bij Crescas aan te melden!

zondag 12 maart 2023

Asjkenazische Joden en de Bijbelse Israëlieten

Jits van Straten

De lezing is gebaseerd op het boek Ashkenazic Jews and the Biblical Israelites (De Gruyter, Berlijn/Boston 2021). Aan de orde komen de sociale verschillen tussen de Bijbelse Israëlieten en de Asjkenazische Joden, het verschil tussen Duits-Joodse en Oost-Europees-Joodse geschiedschrijving en de gevolgen daarvan op het gebied van het demografisch (bevolkingstoename) en het DNA-onderzoek, de reden waarom de Oost-Europese Joden Jiddisj spreken en als laatste wordt ingegaan op onderzoek van mitochondriaal, Y-chromosomaal en autosomaal DNA met betrekking tot de Asjkenazische Joden.

foto vanJits van Straten

Jits van Straten (1938) is van beroep bodemmicrobioloog en promoveerde in 1972 op een onderzoek over symbiotische stikstofverbinding bij sojaplanten aan de Universiteit van Minnesota. Aan het begin van de jaren negentig begon hij met het toegankelijk maken van de Hebreeuwse bevolkingsgegevens van onder andere de Joodse gemeente Amsterdam voor stamboomonderzoekers die geen Hebreeuws lezen. Dit leidde tot een aantal boeken op dit gebied. Daarnaast begon van Straten in 1993 aan een onderzoek naar de herkomst van met name de Asjkenazische Joden en hun getalsmatige ontwikkeling omdat hierover een meningsverschil bestaat in de literatuur. Hij heeft over dit onderwerp een aantal artikelen en ook twee boeken gepubliceerd. De titel van zijn laatste boek is Asjkenazische Joden en de Bijbelse Israëlieten. De vroege demografische ontwikkeling van de Oost-Europese Asjkenazische Joden (2022, Engelse versie bij De Gruyter). Dit onderzoek omvat zowel geschiedkundige, taalkundige, genetische als archeologische aspecten.

Jaap Sajetlezing