Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
Plaats ‘Lev’ bij Beth Shalom, Kastelenstraat 80, Amsterdam
Tijd 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)

NB Niet-leden gelieven zich bij Crescas aan te melden!

zondag 14 mei 2023

Parabels

Eric Ottenheijm

Ons woord parabel is afgeleid van het Griekse woord parabolè, dat ook een weergave is van het Hebreeuwse masjal. Het duidt zowel een spreuk (denk aan Misjle Sjlomo) als een gelijkenis of parabel, doorgaans in verhalende vorm. Deze literair retorische stijlfiguur speelt een cruciale rol in de wording van zowel het vroege christendom (met name in de synoptische evangeliën) als het rabbijnse jodendom.

Eric Ottenheijm bestudeert de vroegste geschiedenis van de parabel vanaf de late Tweede Tempel periode tot aan de vroege middeleeuwen. Hij ontdekte dat zowel de parabels die aan Jezus worden toegeschreven als de parabels van de rabbijnen dezelfde motieven verwerken, vergelijkbare verschijningsvormen laten zien en soms vergelijkbare thema’s aansnijden.

De parabel was een een populaire vorm van onderricht, maar in het vroege chrtistendom kwam de productie van de klassieke parabel tot stilstand. De rabbijnen bleven nog vele eeuwen gebruik maken van het genre.

foto vanEric Ottenheijm

Eric Ottenheijm (1961) Universitair Docent Jodendom en Bijbelwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht waar hij zich vooral bezig houdt met vroeg-Rabbijnse Jodendom en de Joodse context van het Nieuwe Testament. Hij leidt een onderzoeksproject naar Joodse en christelijke parabels en hun historische context, gelocaliseerd aan de Universiteit Utrecht en de Theologische Faculteit Tilburg (te Utrecht). Dit onderzoek werd van 2014-2020 gefinancierd vanuit het NWO. Hij studeerde Theologie en Talmoed aan de Katholieke Theologische Universiteit in Amsterdam en promoveerde met een studie naar het halachische dispuut tussen de huizen van Hillel en Sjammai. Hij is verder actief in diverse Joods-christelijke dialogen, met name in Ojec verband en is verbonden aan stichting Pardes.