Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
Plaats ‘Lev’ bij Beth Shalom, Kastelenstraat 80, Amsterdam
Tijd 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)

zondag 17 mei 2009

Athene, Jeruzalem en… Amsterdam. Joodse wetenschappers en de niet-joodse geschiedenis

Prof. dr. Irene E. Zwiep

Download de tekst van de lezing.

Vanaf haar eerste begin heeft de Wissenschaft des Judentums geprobeerd antwoord te geven op één vraag: wat betekent het om joods te zijn in een niet-joodse wereld? Die vraag werd des te dwingender toen het moderne Europa, in de loop van de negentiende eeuw, zijn joodse medeburgers begon uit te nodigen te participeren in zijn instituties en cultuur. Volgens goed negentiende-eeuws gebruik werden de antwoorden vooral gezocht in de geschiedenis, en dan vooral in de joodse geschiedenis. De Wissenschaftler waren zich er natuurlijk van bewust dat die joodse geschiedenis niet op zichzelf stond, maar zich had voltrokken in nauw samenspel met de omringende wereld. In haar lezing zal Prof. Zwiep allereerst stilstaan bij de manieren waarop de grondleggers van de Wissenschaft dat samenspel in hun studies verdisconteerden. Bestond er alleen een joodse geschiedenis op momenten dat joodse en niet-joodse politiek en cultuur elkaar troffen, of was er in de joodse geschiedenis toch ook een eigen dynamiek te ontwaren? Daarna zal zij in de Bijdragen van het Genootschap op zoek gaan naar de standpunten van de Amsterdamse wetenschappers in deze fundamentele methodologische kwestie.

Symposium In de sporen van Zunz en Seeligmann. Het Genootschap en de Joodse Wetenschapsbeoefening in Nederland ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van ons Genootschap