Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen

zondag 26 september 2010

De Joden in Nederland anno 2009: continuïteit en verandering

Hanna van Solinge en Carlo van Praag

In 1999 werd een groot onderzoek uitgevoerd onder de Joden in Nederland. Het richtte zich op de demografische kenmerken van de groep, maar ook op hun binding met het Jodendom. De resultaten zijn destijds in boekvorm verschenen. In 2009 is dit onderzoek herhaald.

Hanna van Solinge is socioloog en verbonden aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Ze was eerder projectleider van het onderzoek onder Joden in Nederland 1999-2001.

Carlo van Praag was tot zijn pensionering adjunct-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en in die hoedanigheid jarenlang de coördinator en eindredacteur van het Sociaal en Cultureel Rapport. Thans is hij als research fellow verbonden aan het NIDI.