Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen

zondag 23 januari 2011

De Nederlandse advocatuur in de Tweede Wereldoorlog

Dr. Joggli Meihuizen

In de lezing wordt aandacht besteed aan de dilemma’s waarvoor de advocatuur tijdens de Duitse bezetting kwam te staan. Van cruciaal belang waren daarbij de anti-Joodse maatregelen, zoals de uitschakeling van de Joodse advocaten. Hoe was de houding van de balie ten opzichte van deze maatregelen? En welke advocaten zijn na afloop van de Duitse bezetting gezuiverd of berecht? Deze en andere vragen zullen aan bod komen, waarbij er bijzondere aandacht zal zijn voor de Joodse advocatuur.

Joggli Meihuizen (1949) groeide op in Den Haag, zat daar op het Nederlandsch Lyceum en deed eindexamen op het Maerlant-Lyceum. Daarna studeerde hij rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was assistent van Prof. Mr. A.D. Belinfante bij diens studie In plaats van bijltjesdag, en deed daarbij onderzoek naar met name de bestraffing van economische collaboratie. In 2003 promoveerde hij cum laude op dit onderwerp met het proefschrift Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Verder verscheen van zijn hand onder meer Sans égards (2007) over Prof. Mr. A. Pitlo en diens conflicten met Joodse juristen.