Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen

zondag 23 oktober 2011

De Geest bemint de buitenkant. Jodendom in Fragmenten

Dr. René Süss

In zijn lezing gaat Süss in op het onderwerp van zijn meest recente boek De Geest bemint de buitenkant. Jodendom in fragmenten (2010). Hierin onderzoekt hij de belangrijke plaats die het lichaam in de Joodse traditie inneemt – ‘wij beschikken over niets anders; wij zijn ons lichaam’. Dit lichaam en de aardse werkelijkheid – beide een centraal thema in het boek – vormen het kader van wat hij ‘tekstuele spiritualiteit’ noemt. Wat de schrijver betreft is er niets tussen hemel en aarde: niets, zelfs geen iets, laat staan een meer. Süss beklemtoont dat het Jodendom er als godsdienst een eigen levensbesef en een eigen religieuze cultuur op nahoudt.

René Süss werd geboren in Bussum op 3 maart 1939 uit een Joodse vader en een uitgekomen Lutherse moeder. Beiden ontvluchtten in 1938 nazi-Duitsland. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en in Brussel, waar hij in 2005 promoveerde op een studie over het antisemitisme van de reformator Martin Luther. Van 1984 tot 1999 werkte hij als predikant in de hervormde gemeenten van Koog en Zaandijk, en in Amsterdam. In 1999 legde hij zijn ambt neer, nadat hij zijn Joodse wortels had ontdekt, die hij ‘water wilde gaan geven’. Hij bezoekt tegenwoordig regelmatig Sjoel-West in Amsterdam. Christelijke theologie is zijn ‘vak’ gebleven, nu als religiewetenschapper.

René Süss is tevens auteur van ondermeer Een genadeloos bestaan. Karl Barth over het Joodse volk (1991), De messias moet nog komen. Theologie met het oog op Israël en de volkeren (2001) en Luthers theologisch testament. Over de Joden en hun leugens (2006).