Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
Plaats ‘Lev’ bij Beth Shalom, Kastelenstraat 80, Amsterdam
Tijd 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)

zondag 18 december 2011

Voor een broodje half-om

Drs. Robbert P. Baruch

Download de tekst van de lezing.

Het voorstel om tot een verbod op onverdoofd ritueel slachten te komen heeft binnen de Joodse gemeenschap voor nogal wat onrust gezorgd. Zowel het karakter van de rituele slacht, die juist als diervriendelijk bedoeld is, als het zeer geringe aantal dieren dat in Nederland op Joods-rituele wijze wordt geslacht zouden onvoldoende reden zijn voor dit verbod. Zat er dan wat anders achter? De aanpak heeft bovendien tot nogal wat ophef geleid. Aan de hand van vier modellen zal Robbert Baruch betogen dat het wetsvoorstel voorspelbaar was en dat het feit dat het kon rekenen op grote steun en aanleiding gaf tot een principiële discussie, het gevolg is van de actuele politieke situatie. Een centrale rol was hierbij weggelegd voor de PvdA. Tegelijkertijd legt het antwoord van de Joodse gemeenschap op deze kwestie pijnlijk haar verdeeldheid en organisatorische situatie bloot. Baruch zal op hoofdlijnen de voortgang van de lobby voor het behoud van de rituele slacht, waar hij zelf een prominente rol in speelde, schetsen en ingaan op de toenemende horizontale werking van grondrechten, de actuele politieke situatie, de crisis binnen de PvdA en de bestuurlijke crisis van Joods Nederland.

Robbert Baruch (Amsterdam, 1967) studeerde politicologie en bestuurskunde in Leiden en Tel Aviv en rondde zijn studie af met een scriptie over Vondels “Palamedes” en de zeventiende-eeuwse Politieke Filosofie. Ook studeerde hij aan het NIS in Amsterdam en Machon Meir in Jeruzalem. Hij werkt thans aan zijn proefschrift, een politieke biografie van Mozes. Hij werkte onder meer bij een reclamebureau, bij de ING, als zelfstandig gevestigd bestuursadviseur en was wethouder. Hij is op dit moment nog werkzaam als lobbyist voor het verzekeringswezen, maar treedt binnenkort in dienst bij Buma/Stemra als Manager Public Affairs. Sinds zijn studententijd is hij actief in verschillende Joodse organisaties; zo was hij voorzitter van IJAR en lid van het presidium van de European Union of Jewish Students; nu is hij toezichthouder bij JMW en bestuurslid van het CJO, vanuit welke positie hij onder meer betrokken is bij de lobby voor het behoud van de rituele slacht. Daarnaast is hij lid van het bestuur van Nieuwspoort en voorzitter van de Vereniging voor Beoefenaars van Toegepaste Politicologie.