Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen

zondag 25 november 2012

100 jaar Centrale Israëlitische Ziekenverpleging: toekomstbestendig?

Dr. Arnon Kater, mevr. drs. Frederique Hiegentlich en drs. Jacques Moors

Dit jaar vierde de Centraal Israëlitische Ziekenverpleging (CIZ) haar 100-jarig bestaan. Het is daarmee het oudste nog steeds functionerende joodse ziekenhuis in Europa.

In de lezing zal stil worden gestaan bij het verleden, het heden en de toekomst van ‘het joodse ziekenhuis’ in Nederland. Eerst zal mevrouw Hiegentlich ingaan op de geschiedenis van de CIZ, vervolgens zal de heer Moors toelichten wat de voorwaarden, en met name de consequenties zijn van de aanwezigheid van een joodse vleugel binnen een modern ziekenhuis in het huidige tijdsgewricht, waarna de heer Kater zal spreken over de functie van de vereniging CIZ en gedachten over de toekomstbestendigheid van ‘het joodse ziekenhuis’ zal toelichten.

Ten slotte zullen de drie sprekers als panel discussievragen vanuit de zaal beantwoorden en bediscussiëren.

Mevr. Drs. Frederique Hiegentlich studeerde geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en aan de Universiteit van Amsterdam. Van haar hand verschenen onder meer artikelen over de joodse verlichtingsbeweging in Berlijn en in Holland, Vier eeuwen Waterlooplein (co-auteur, 1987) en Kind, het zal je moeder maar wezen: momenten uit de geschiedenis van de Vereniging Centraal Israelitische Ziekenverpleging 1911-1991 (1991).

Drs. Jacques Moors is econoom en voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland.

Dr. Arnon Kater is internist-hematoloog in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Naast patiëntenzorg geeft hij mede leiding aan een onderzoeksgroep welke basaal en klinische studies doet naar chronische lymfatische leukemie en lymfeklierkanker. Zijn promotie onderzoek en latere postdoctorale onderzoek verrichtte hij deels aan de University of California San Diego, in California, USA.
Vier jaar geleden volgde hij zijn vader op als bestuurslid van de CIZ. Sinds 2010 is hij voorzitter.