Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Eerstvolgende lezingen

[ Eerdere lezingen ]

Online

6 februari 2022Robbert Baruch
Van Wenen naar Vilnius… op de motor

In 1923 werd in Katowice op de eerste echte conferentie van Agudat Israel een aantal belangrijke beslissingen genomen om de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor het Jodendom in het zwaar getroffen Centraal- en Oost-Europa zo veel mogelijk te verzach… [→ lees verder]


20 maart 2022Jan van Kreveld
De Restitutiecommissie Cultuurgoederen

In de jaren 90 van de 20e eeuw is internationaal een beweging op gang gekomen om restitutie van roofkunst uit de nazitijd nieuw leven in te blazen. Dat heeft in 1998 geleid tot het vaststellen van de Washington Principles on Nazi-Confiscated Art, waarbi… [→ lees verder]
Jaap Sajetlezing


10 april 2022Marc van Oostendorp
Hoe Joods is het Nederlands?
In de loop van de eeuwen hebben de Joodse talen, en dan met name het Jiddisch, een grotere invloed gehad op het Nederlands dan je op het eerste gezicht zou verwachten voor een door de bank genomen arme minderheid. Dat geldt niet alleen voor de woordenschat… [→ lees verder]


15 mei 2022Irene Zwiep
Een briljante tijdverspilling?
Nee, Spinoza had op zijn zachtst gezegd geen zin om een Hebreeuwse grammatica te schrijven. Om te beginnen zag hij er geen mogelijkheid toe. De Hebreeuwse Bijbel was wat hem betreft een onbetrouwbare, door generaties theologen gecorrumpeerde tekst. Solide … [→ lees verder]