Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Bijdragen en Mededeelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland

Tussen 1922 en 1940 publiceerde het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland zes delen met Bijdragen en Mededeelingen. De oplage van deze delen was beperkt en tegenwoordig vormen zij een grote zeldzaamheid. De artikelen die in het tijdschrift zijn opgenomen geven een indruk van het niveau en de veelzijdigheid van de werkzaamheden binnen het Genootschap. De namen van velen van de auteurs hebben ook nu nog een bekende klank. Om die reden heeft het bestuur gemeend er goed aan te doen deze vooroorlogse delen als downloadbare PDF-bestanden beschikbaar te stellen.

Na de oorlog werd de reeks voortgezet met vier delen over de jaren 1956-1970 en in 2002 verscheen na een lang intermezzo deel 11. Met uitzondering van het laatste deel, zijn ook deze naoorlogse delen niet meer in de handel verkrijgbaar. U kunt deel 7 hier als PDF downloaden. Mocht blijken dat er behoefte bestaat aan de teksten van de delen 8-10, dan zullen wij ook deze beschikbaar stellen.

Onze dank gaat uit naar het Joods Historisch Museum dat de exemplaren uit zijn bibliotheek beschikbaar stelde en naar de heer Jan Dudink die als vrijwilliger het scanwerk verzorgd heeft.

De scans zijn verdeeld in PDF-bestanden ter grootte van ca. 3 à 5 MB.

Bijdragen en Mededeelingen nr 1

No. 1 (1922) pp. 1-39
No. 1 (1922) pp. 40-64

No. 2 (1925) pp. 1-39
No. 2 (1925) pp. 40-79
No. 2 (1925) pp. 80-119

No. 3 (1925) pp. 1-31
No. 3 (1925) pp. 32-69
No. 3 (1925) pp. 70-109
No. 3 (1925) pp. 110-147
No. 3 (1925) pp. 148-170

No. 4 (1928) pp. 1-39
No. 4 (1928) pp. 40-79
No. 4 (1928) pp. 80-119
No. 4 (1928) pp. 120-159
No. 4 (1928) pp. 160-197
No. 4 (1928) pp. 198-235
No. 4 (1928) pp. 236-275
No. 4 (1928) pp. 276-283

No. 5 (1933) pp. 1-39
No. 5 (1933) pp. 40-75
No. 5 (1933) pp. 76-115
No. 5 (1933) pp. 116-155
No. 5 (1933) pp. 156-195
No. 5 (1933) pp. 196-232

No. 6 (1940) pp. 1-11
No. 6 (1940) pp. 12-51
No. 6 (1940) pp. 52-91
No. 6 (1940) pp. 92-131
No. 6 (1940) pp. 132-171
No. 6 (1940) pp. 172-211
No. 6 (1940) pp. 212-226

No. 7 (1956) pp. 1-31
No. 7 (1956) pp. 32-71
No. 7 (1956) pp. 72-111
No. 7 (1956) pp. 112-151
No. 7 (1956) pp. 152-191
No. 7 (1956) pp. 192-214