Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Jaap Sajetlezingen

Op 1 augustus 2015 overleed ir. Jaap Sajet, Joods wetenschapper en in leven voorzitter van de Stichting Morasha, organisatie voor de geschiedenis van de Nederlandse Joden.

Om zijn nagedachtenis te eren wordt ieder jaar een spreker uitgenodigd een lezing te houden over een onderwerp dat betrekking heeft op de geschiedenis van de Joden in Nederland.

14 januari 2024
Niels Falch: ‘Het volk van het lied: Van Thora naar theater’
12 maart 2023
Jits van Straten: ‘Asjkenazische Joden en de Bijbelse Israëlieten’
20 maart 2022
Jan van Kreveld: ‘De Restitutiecommissie Cultuurgoederen’
14 februari 2021
Wout van Bekkum: ‘De plaats van Tanach in de geschiedenis van de Joodse eredienst’
16 februari 2020
Henny van het Hoofd: ‘Joods onderwijs van 1860-1940’
17 februari 2019
Prof. dr. Irene Zwiep: ‘Het Amsterdamse Minhag Europa project’
18 februari 2018
Saskia van den Heuvel, filmmaakster: ‘De verborgen geschiedenis van getto Asterdorp’
5 februari 2017
Dr. David Kromhout: ‘Eerste jaarlijkse Jaap Sajetlezing’