Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Anno 2011 telde het genootschap circa 300 leden.

Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondagochtend gehouden, aanvang 10.30 uur. Gemiddeld worden de lezingen bezocht door 40 à 50 leden (en een enkele introducé). Lidmaatschap staat open voor joden met een academische titel of HBO-opleiding of die een joods-godsdienstige opleiding gevolgd hebben. De contributie bedraagt € 25 per jaar.

Verder geeft het genootschap al sinds de oprichting Bijdragen en Mededeelingen uit (tot op heden 11 delen), waarin eerder gehouden lezingen zijn opgenomen. De eerste zeven afleveringen (uit de jaren 1922–1956) zijn als PDF-bestanden te downloaden. Speciale uitgaven verschenen bij symposia die werden georganiseerd ter gelegenheid van jubilea van het genootschap.