Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
ONLINE (zie e-mail) 10.30 uur (graag ruim op tijd inloggen

zondag 10 december 2017

Orgaandonatie

Dr. Leo Mock

Door een wetsvoorstel om iedereen in principe donor te maken, tenzij men er bewust voor kiest dit te weigeren, is dit een uitermate actueel onderwerp. Hoe kijkt het Jodendom aan tegen orgaandonatie en wat zijn vanuit de Joodse visie en ethiek, positieve en negatieve aspecten van orgaandonatie? In zijn lezing besteedt Leo Mock aandacht aan deze vragen en behandelt hij opvattingen over lichaam en geest binnen het Jodendom.

Dr. Leo Mock studeerde in Israel Joodse geschiedenis aan de Bar Ilan universiteit en volgde een opleiding aan een Talmoed hogeschool. Aan de Universiteit van Amsterdam studeerde hij Oude geschiedenis. In 2015 promoveerde hij (cum laude) aan Tilburg University op een proefschrift over rabbijnse responsaliteratuur na 1945. Hij is werkzaam als docent Judaïca aan deze universiteit en verzorgt daarnaast diverse cursussen Rabbinica voor Crescas en andere instellingen. Wekelijks verzorgt hij ook een column voor Crescas.