Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Bestuur

Het bestuur van het Genootschap wordt gevormd door

Henny van het Hoofd, voorzitter
Judit Haas, secretaris (gvjwnl@gmail.com)
Hans Wijnveldt, penningmeester
Niels Falch, lid

De statuten en het huishoudelijk reglement van het Genootschap zijn op aanvraag beschikbaar. Gebruik daarvoor de Contactpagina.