Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Bestuur

Het bestuur van het Genootschap wordt gevormd door

Mevr. mr. Henny Troostwijk, voorzitter
Mevr. Judit Haas, secretaris (info@gjwn.nl)
Drs. Hans Wijnveldt, penningmeester
Drs. Michael Minco, lid

De statuten en het huishoudelijk reglement van het Genootschap zijn op aanvraag beschikbaar. Gebruik daarvoor de Contactpagina.